Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti MVM SK s.r.o. obstaraním inovatívnej technológie Podpora inteligentných inovácií vo výrobnom procese spoločnosti MVM SK s. r. o.

Názov projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti MVM SK s. r. o. obstaraním inovatívnej technológie

Hlavným cieľom projektu je podpora inovačných aktivít spoločnosti MVM SK s. r. o. zavedením inovatívnej technológie, pomocou ktorej dôjde k celkovej inovácii výrobného procesu opracovania vstupného materiálu na výrobu nábytku a olepovania hrán. Cieľom projektu je taktiež upevniť postavenie spoločnosti na trhu a zvýšiť jej konkurencieschopnosť, pričom zároveň dôjde aj k prijatiu 2 nových zamestnancov. Vďaka nenávratnému finančnému príspevku vo výške 50% z celkových výdavkov na obstaranie technológie sa zvýši kvalita, rýchlosť, efektívnosť a pružnosť výrobného procesu s ohľadom na trvalo – udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia.

Publicita EU [col2]

EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja

[/col2][col2] [/col2]

Napíšte nám

14 + 6 =