Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti MVM SK s.r.o. obstaraním inovatívnej technológie

Podpora inteligentných inovácií vo výrobnom procese spoločnosti MVM SK s. r. o.

Názov projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti MVM SK s. r. o. obstaraním inovatívnej technológie

Hlavným cieľom projektu je podpora inovačných aktivít spoločnosti MVM SK s. r. o. zavedením inovatívnej technológie, pomocou ktorej dôjde k celkovej inovácii výrobného procesu opracovania vstupného materiálu na výrobu nábytku a olepovania hrán.

Cieľom projektu je taktiež upevniť postavenie spoločnosti na trhu a zvýšiť jej konkurencieschopnosť, pričom zároveň dôjde aj k prijatiu 2 nových zamestnancov. Vďaka nenávratnému finančnému príspevku vo výške 50% z celkových výdavkov na obstaranie technológie sa zvýši kvalita, rýchlosť, efektívnosť a pružnosť výrobného procesu s ohľadom na trvalo – udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia.

Publicita EU

Európska únia

Európsky fond regionálneho rozvoja

Napíšte nám

10 + 10 =