Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

MVM SK s. r. o.
Pravenec 273, 972 16 Pravenec
IČO: 44291825
DIČ: 2022662257
IČ DPH: SK 2022662257
Obchodný register Okresného súdu Trenčín oddiel: Sro, vložka číslo: 20557/R

Prevádzkareň:

Pravenec 273, 972 16 Pravenec

Konateľ spoločnosti:

Vladimír Madaj
Mobil: 0907 984 691
e-mail: vladomadaj@windowslive.com
www.mvmsk.sk
facebook.com/mvmsksro

Napíšte nám

7 + 13 =